20 Νοε 2009

Ιερό Ευαγγέλιο Κυριακής, Θ’ Λουκά, 22 Νοεμβρίου 2009

Image and video hosting by TinyPic

Κυριακή Θ’ Λουκά, 22 Νοεμβρίου 2009

Λουκ. ιβ’ 16-21

16 Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων,

Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα·


17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων,

τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου;


18 καὶ εἶπε, τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω,

καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γεννήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου,


19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά·

ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου.


20 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός, ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ·

ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;


21
οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν.Image and video hosting by TinyPic


15 Νοε 2009

Ευλογημένη Σαρακοστή σε όλους!

ΚΑΛΗ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
σε όλα τα πλάσματα του κόσμου μας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

15

Κ

† Η΄ ΛΟΥΚΑ Γουρία, Σαμωνά και Αβίβου μαρ. ομ.

ιχθ.

16

Δ

† ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αποστόλου & Ευαγγελιστού

ιχθ.

17

Τ

Γρηγορίου Νεοκαισαρείας,Γενναδίου Βατοπαιδινού οσ.

ιχθ.

18

Τ

Πλάτωνος και Ρωμανού μαρτ, Αναστασίου εξ Ηπείρου ν/μ

νηστ.

19

Π

Οβδιού Προφ. Βαρλαάμ μάρτ,Σίμωνος θαυματουργού

ιχθ.

20

Π

Πρόκλου Κων/λεως. Γρηγ. Δεκαπ.

νηστ.

21

Σ

† ΕΙΣΟΔΙΑ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ιχθ.

22

Κ

† Θ΄ ΛΟΥΚΑ, Αποστ. Φιλήμονος και των συν αυτώ

ιχθ.

23

Δ

Αμφιλοχίου επ. Ικονίου. Ελένου επ. Ταρσού

ιχθ.

24

Τ

Κλήμεντος Ρώμης. Πέτρου Αρχιεπισκ. Αλεξ.

ιχθ.

25

Τ

† ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ,Μερκουρίου μάρτ.

οιν.+ελ.

26

Π

Αλυπίου του Κιονίτου. Ακακίου, Νίκωνος του "Μετανοείτε"

ιχθ.

27

Π

Ιακώβου του Πέρσου,Πινουφρίου και Ναθαναήλ ο.

νηστ.

28

Σ

Στεφάνου ο/μ νέου. Ειρηνάρχου μ, Τιμοθέου και Θεοδώρου επ.

ιχθ.

29

Κ

† ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ, Φαίδρου μ, Μάρκου οσ, Διονυσ. Κορίνθου ιερομ.

ιχθ.

30

Δ

† ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΥ, Φρουμεντίου επ. Ινδίας

ιχθ.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

1

Τ

Ναούμ Προφήτου, Φιλαρέτου οσ. Ελεήμονος

ιχθ.

2

Τ

Αββακούμ Προφήτου,Θεοφίλου οσίου

νηστ.

3

Π

Σοφονίου Προφήτου, Θεοδούλου οσίου

ιχθ.

4

Π

† ΒΑΡΒΑΡΑΣ μ/μ. Ιωάννου Δαμασκ,Σεραφείμ επ. Φαναρίου

οιν.+ελ.

5

Σ

† ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ,Νεκταρίου εν `Αθω οσ.

ιχθ.

6

Κ

† Ι΄ ΛΟΥΚΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΙΣΚ. ΜΥΡΩΝ

ιχθ.

7

Δ

Αμβροσίου επ. Μεδιολάνων (+397),Αθηνοδώρου μάρτυρος

ιχθ.

8

Τ

Παταπίου οσίου, Σωφρονίου και Δαμιανού επ.

ιχθ.

9

Τ

† ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ, Στεφάνου νέου οσ.

οιν.+ελ.

10

Π

Μηνά του Καλλικελάδου, Ερμογένους, Ευγράφου

ιχθ.

11

Π

Δανιήλ του Στυλίτου οσίου, Λουκά του νέου Στυλίτου

νηστ.

12

Σ

† ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΜΥΘΟΥΝΤΟΣ, Συνετού μάρτυρος

ιχθ.

13

Κ

† ΙΑ΄ ΛΟΥΚΑ (Προπατόρων), Ευστρατίου μάρτ.Αυξεντίου

ιχθ.

14

Δ

Φιλήμωνος, Απολλωνίου, Καλλινίκου,Θύρσου, Λευκίου, Αρριανού

ιχθ.

15

Τ

† ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ,Ανθίας μάρτυρος

ιχθ.

16

Τ

Μοδέστου αρχ. Ιεροσολύμων θ/ργού,Αγγαίου Προφήτου

νηστ.

17

Π

Δανιήλ Προφήτου,Διονυσίου Επισκ. Αιγίνης

ιχθ.

18

Π

Σεβαστιανού και των συν αυτώ μαρτ,Φωκά μ.

νηστ.

19

Σ

Αγλαΐας της Ρωμαίας & Βονιφατίου μ., Άρεως μ.

ιχθ.

20

Κ

† ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ιγνατίου ιερομ.

ιχθ.

21

Δ

Ιουλιανής, δι' αυτής πιστ/ντων 500 μ,Θεμιστοκλέους μάρ.

ιχθ.

22

Τ

Αναστασίας Φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου μάρτυρος

ιχθ.

23

Τ

Ναούμ οσ. Φωτιστού Βουλγαρίας, Παύλου αρχ. Νεοκαισ.

νηστ.

24

Π

Ευγενίας οσιοπαρθενομάρτυρος, Αχμέτ νεομ. (+1682)

ιχθ.

25

Π

† Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

26

Σ

† ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

14 Νοε 2009

Κυριακής ξημέρωμα ... μια χαρμολύπη...

Image and video hosting by TinyPic


Ιερό Ευαγγέλιο Κυριακής Η’ Λουκά

Image and video hosting by TinyPicΚυριακή Η’ Λουκά, 15 Νοεμβρίου 2009

Λουκ. ι’ 25-37

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ,

25 νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;

26 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις;

27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν·

28 εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ.

29 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον;

30 ὑπολαβὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα.

31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν.

32 ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε.

33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη,

34 καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ·

35 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι.

36 τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς;

37 ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.Image and video hosting by TinyPic

8 Νοε 2009

Άγιος Νεκτάριος: «Ο μη κατ' επίγνωσιν ζηλωτής είναι άνθρωπος ολέθριος»

Image and video hosting by TinyPic

Ό μη κατ' επίγνωση ζηλωτής:

«Πράττει τα ενάντια προς τας διατάξεις του Θείου Νόμου»

«Πλανάται στις σκέψεις και στις ενέργειές του»

«Διαπράττει το κακόν, όπως επέλθη το υπ' αυτού ποθούμενον αγαθόν»

«Εύχεται τω Θεώ να ρίψη πυρ εξ ουρανού να κατακαύση πάντας τους μη δεχόμενους τας αρχάς και πεποιθήσεις του»

«Προς τους ετεροδόξους, μίσος, θυμός, φθόνος, εμπάθεια. Παράλογος επιμονή εν τη προασπίσει των ιδίων φρονημάτων παράφορος ζήλος προς κατίσχυσιν εν πάσι.

Ο κατ' επίγνωσιν ζηλωτής:

«Πυρούται υπό ενθέου ζήλου. Και επιζητεί να επεκτείνει τας ενεργείας του προς πάσαν την ανθρωπότητα, ορμώμενος εξ αγάπης προς τον Θεόν και τον πλησίον».

«Πράττει τα πάντα μετ' αγάπης και αυταπαρνήσεως».

«Ουδέν πράττει το δυνάμενον να φέρει θλίψιν εις τον πλησίον του».


«Ουδέν εξωθεί αυτόν εις παρεκτροπήν».


«Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κατ' επίγνωσιν ζηλωτου: Αγάπη θερμή προς τον Θεόν και τον πλησίον.

Πραότης. Ανεξιθρησκεία. Ευεργε-σία. Ευγένεια τρόπων».

Image and video hosting by TinyPic

Προς Ρωμαίους Ι. 1 – 10

ΑΔΕΛΦΟΙ, η μέν ευδοκία της εμής καρδίας και η δέησις η προς τον Θεόν υπέρ του Ισραήλ εστίν εις σωτηρίαν’ μαρτυρώ γάρ αυτοίς ότι ζήλον Θεού έχουσιν, αλλ’ ου κατ’ επίγνωσιν. Αγνοούντες γάρ την του Θεού δικαιοσύνην, και την ιδίαν δικαιοσύνην ζητούντες στήσαι, τη δικαιοσύνη του Θεού ουχ υπετάγησαν.

Image and video hosting by TinyPic

23 Ἀλλοίμονον σ’ ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, διότι δίνετε τὸ δέκατον ἀπὸ τὸν δυόσμον καὶ ἀπὸ τὸ ἄνηθον καὶ ἀπὸ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήσατε τὰ σπουδαιότερα τοῦ νόμου, τὸ δίκαιον καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν.

Αὐτὰ εἶναι ποὺ ἔπρεπε νὰ κάνετε χωρὶς νὰ παραμελῆτε καὶ ἐκεῖνα.

24 Ὁδηγοὶ τυφλοί, ποὺ ξεκαθαρίζετε τὸ κουνούπι, ἐνῷ καταπίνετε τὴν καμήλα.

25 Ἀλλοίμονον σ’ ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, διότι καθαρίζετε τὸ ἐξωτερικὸν μέρος τοῦ ποτηριοῦ καὶ τοῦ πιάτου, μέσα δὲ εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἁρπαγὴν καὶ ἀδικίαν.

26 Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισε πρῶτα τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ ποτηριοῦ καὶ τοῦ πιάτου, διὰ νὰ γίνῃ καὶ τὸ ἐξωτερικόν του καθαρόν.

27 Ἀλλοίμονον σ’ ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, διότι μοιάζετε μὲ τάφους ἀσβεστωμένους, οἱ ὁποίοι ἀπ’ ἔξω μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἀλλὰ μέσα εἶναι γεμᾶτοι ἀπὸ κόκκαλα νεκρῶν καὶ ἀπὸ κάθε ἀκαθαρσίαν.

28 Ἔτσι καὶ σεῖς, ἀπ’ ἔξω μὲν φαίνεσθε εἰς τοὺς ἀνθρώπους δίκαιοι, ἀλλ’ ἀπὸ μέσα εἶσθε γεμᾶτοι ὑποκρισίαν καὶ ἀνομίαν.

29 Ἀλλοίμονον σ’ ἐσᾶς, γραμματεῖς καὶ Φαριαῖοι ὑποκριταί, διότι κτίζετε τοὺς τάφους τῶν προφητῶν καὶ στολίζετε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων

30 καὶ λέτε, «Ἐὰν ἐζούσαμε στὶς ἡμέρες τῶν πατέρων μας, δὲ θὰ ἐλαμβάναμε μέρος εἰς τὸ αἷμα τῶν προφητῶν».

31 Ὥστε σεῖς οἱ ἴδιοι μαρτυρεῖτε ὅτι εἶσθε παιδιὰ ἐκείνων, ποὺ ἐσκότωσαν τοὺς προφήτας.

32 Συμπληρῶστε καὶ σεῖς τὸ μέτρον τῶν πατέρων σας.

33 Φίδια, γενεὰ ἐχιδνῶν, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποφύγετε τὴν κρίσιν τῆς γεένης;


Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ – Ο ΖΗΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ