5 Φεβ 2012

Ο ανόητος ζήλος του χριστιανού, γίνεται κρίση και κατάκριση των αδελφών του.


Ο ανόητος ζήλος του χριστιανού, 

γίνεται κρίση και κατάκριση των αδελφών του.
Δεν υπάρχουν σχόλια: