8 Ιουν 2009

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΝΕΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ-ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ


Image and video hosting by TinyPic


Προσευχή στο Άγιο Πνεύμα


Ελθέ και σκήνωσον εντός μου και μείνε παντοτεινά διά να μεταβάλλεις την καρδίαν μου, και αφού εξαφανίσεις πάσαν αμαρτίαν, φέρε με την είσοδον σου πάσαν αρετήν.

Σε παρακαλώ και ικετεύω,

Ελθέ το φως το αληθινόν και ανέσπερο, η αιώνιος ζωή, ο αδαπάνητος θησαυτός των αγαθών.

Ελθέ η προσμονή όλων όσων θέλουν να σωθούν.

Ελθέ ο δυνατός, ο αόρατος , ο αψηλάφητος.

Ελθέ Πνεύμα πάντοτε αμετακίνητο αλλά και διαρκώς ερχόμενο προς εμέ.

Ελθέ το Πνεύμα, το περιπόθητον όνομα, που είναι αδύνατον να το γνωρίχωμε και πιό αδύνατον να το ονομάσωμε όπως είναι κατ΄ουσίαν.

Ελθέ η αιώνιος χαρά, το στεφάνι το αμάραντο.

Ελθέ διότι σε επόθησε και σε ποθεί η ψυχή μου

Ελθέ μόνον εσύ σ΄εμένα που είμαι μόνος.

Ελθέ Πνεύμα Άγιον, Πνεύμα πόθου και δημιουργέ του πόθου

Ελθέ και σκήνωσον και μείνε εντός μου και μη χωρισθείς ποτέ από εμένα, διά να μεταβάλλεις και αγιάζεις και φωτίζεις την καρδίαν μου.

Ελθέ Πνεύμα ομοούσιον και ομότιμον και ομόδοξον και ομόθρονον με τον Υιόν και τον Πατέρα και θεούς κατά χάριν απεργάζεσαι αυτούς που σε υποδέχονται.

Ελθέ η πνοή μου η ζωή μου η παρηγοριά μου.

Ελθέ η χαρά μου η απόλαυσης, ο θησαυρός των αγαθών, η υπομονή.

Ελθέ Πνεύμα Άγιον, η αιωνία δόξα μου. ΑΜΗΝ.


Αγίου Συμεών του νέου ΘεολόγουΔεν υπάρχουν σχόλια: