10 Οκτ 2009

ΦΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ - ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ ΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ

" Δ Υ Ο Χ Ε Ρ Ι Α
Α Π Λ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι "

ένα τραγούδι για τα ορφανά παιδιά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: