11 Δεκ 2010

«Σύγχρονος τρόπος ἐκφορᾶς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ λόγου. Ἐκκλησιαστικά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας»


«Σύγχρονος τρόπος ἐκφορᾶς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ λόγου. Ἐκκλησιαστικά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καί Ἐπικοινωνίας».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ


Στήν Ἐκδήλωση ὁμίλησαν οἱ:  
1.      Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Μπόγρης, θεολόγος, Ἱεροκήρυκας τῆς Ι. Μ. Πειραιῶς, πρώην Διευθυντής τῆς «Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας»
2.       κ. Ἀλέξανδρος Κατσιάρας, θεολόγος, Διευθυντής τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
3.       κ. Στυλιανός Μυστακίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός M. SC. Καθηγητής τηλεκπαίδευσης στό Ἀνοικτό Πανεπιστήμιο τῆς Καταλωνίας.
Συντονιστής τῆς Ἐκδηλώσεως ἦτο ὁ κ. Εὐάγγελος Κωστακιώτης, Δικαστικός.
Κατά τήν διάρκεια τῆς Ἐκδηλώσεως ἔγινε σύνδεσις μέ τήν πόλη Ταϊπέι τῆς Ταϊβάν, ὅπου δραστηριοποιεῖται ὁ Ἱεραπόστολος Ἀρχιμ. π. Ἰωνᾶς Μοῦρτος, ἐκ Πατρῶν, ὁ ὁποῖος παρουσίασε πῶς χρησιμοποιεῖ τά σύγχρονα μέσα, προκειμένου νά διαδώσῃ τό μήνυμα τῆς Σωτηρίας
.  Ἐν συνεχείᾳ ὁμίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρθη στόν τρόπο ἐκφορᾶς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ λόγου σήμερα, στήν σύγχρονη τεχνολογία, στόν τρόπο χρησιμοποιήσεώς της ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν προσοχή πού χρειάζεται, ὥστε νά ἀποβαίνῃ σωτήρια γιά τήν σύγχρονη ἐποχή.
Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν μεγάλη προσφορά τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μ.Μ.Ε. καί συγκεκριμένα στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας καί στόν Τηλεοπτικό Σταθμό «ΛΥΧΝΟΣ», πού ἐκπέμπουν ἐπί ἡμερονυκτίου βάσεως, προσφέροντας παρηγοριά, ἀγάπη, χαρά καί τήν ἀλήθεια τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου στούς ἀκροατάς καί τηλεθεατάς.
Ἀκόμη εὐχαρίστησε τόν Ἱδρυτή τοῦ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰδεσιμολογιώτατον Πρωτοπρεσβύτερον π. Μιχαήλ Καραμπατάκην, ὁ ὁποῖος μέ τούς συνεργάτας του προχώρησε σέ ἕνα πρωτοποριακό βῆμα γιά τήν ἐποχή του, ὡς καί τόν τωρινό Διευθυντή τῶν Μ.Μ.Ε. Ἀρχιμ. π. Χρύσανθο Στελλᾶτο καί τούς συνεργάτας στά Μ.Μ.Ε. τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, γιά τήν σπουδαία ἐργασία καί ὑπηρεσία τήν ὁποία προσφέρουν μέσα ἀπό τόν Ραδιοφωνικό καί Τηλεοπτικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Μάλιστα ἐκάλεσε ὅλους τούς προαναφερθέντας στό βῆμα καί ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειά τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας στά πρόσωπά τους.  
Στό τέλος τῆς Ἐκδηλώσεως παρεδόθη στόν Σεβασμιώτατο τιμητική πλακέτα ἀπό τήν Χριστιανική Στέγη Πατρῶν, γιά τήν προσφορά στά Ἐκκλησιαστικά, Πολιτιστικά καί κοινωνικά δρώμενα τοῦ τόπου μας καί γενικὠτερα, τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Μ.Μ.Ε. τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.  
Ὁ Σεβασμιώτατος παρέδωσε τήν πλακέτα στόν Διευθυντή τῶν Μ.Μ.Ε. τῆς Μητροπόλεως Ἀρχιμ. π. Χρύσανθο Στελλᾶτο.