14 Ιαν 2011

Ο π. Ιωνάς Μούρτος κοντά μας!


“ο μη αγαπών τον αδελφόν αυτού, ον εώρακε,


τον Θεόν, ον ουχ εώρακε, πως δύναται αγαπάν;”

π. ΙΩΝΑΣ ΜΟΥΡΤΟΣ - Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΙΒΑΝ