5 Απρ 2011

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ: ΚΑΛΥΜΝΟΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011


"εἶπε ἄφρων ἐν τῆ καρδία αὐτοῦ οὔκ ἔστι Θεός"