10 Μαΐ 2011

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ πατέρα Ιωνά!


Η ακολουθία της Αναστάσεως
στην Ταΐβάν, με τον π. Ιωνά