3 Ιουν 2011

ΡΙΖΑ 2011!!!


Ρ Ι Ζ Α   2 0 1 1  !!!


Δηλώσεις Συμμετοχής: 
Κάθε Τρίτη & Παρασκευή απόγευμα (6:30 – 8:30) 
στη Χριστιανική Στέγη Πατρών

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
2610279807, 2610931307, 6981038388,  6983454370 
& στο www.xmo.gr