24 Ιαν 2012

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ....

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ:ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ

Ἐν Πάτραις τῇ 20 Ἰανουαρίου 2012
Ἀριθμ. Πρωτ.: 39
           


Πρός
τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
 τῆς Ἱερᾶς καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν


Εἰς Ἕδρας των

Παιδιά μου εὐλογημένα,
     κκλησία μας τήν 27ην ανουαρίου ορτάζει τήν νακομιδή τνερν Λειψάνων το ν γίοις πατρός μν ωάννου ρχιεπισκόπουΚωνσταντινουπόλεως το ΧρυσοστόμουΚατά τήν μέρα ατή ορτάζω κατ’τος τά νομαστήριά μου.
    μως, ερισκόμενος πλέον, πρό τν στρατιν τν νέργων, τννδεν καί μπεριστάτων δελφν μας, ο ποοι κάθε μέρα γίνονται καί περισσότεροι καί πρό τς μεγάλης στενοχωρίας και γανακτήσεως τοΛαονεκα τς οκτρς καταστάσεως στήν ποία χει περιέλθει  χώρα μας,δυνατ νά ορτάσω πως τά προηγούμενα τη καί διά τόν λόγο ατό, θά περιορισθ στήν τέλεση το σπερινο καί τς Θείας Λειτουργίας ες εράν Μονήν τς Μητροπόλεώς μας, προσευχόμενος νά βοηθήσ  Κύριός μας τήν πατρίδα μας νά ξέλθ πό τήν δεινή θέση στήν ποία ερίσκεται καί νά μςλεήσ λους διά τά πολλά μν μαρτήματα.
     Ζητ συγγνώμη πό τόν ερό Κλρο καί τόν εσεβ Λαό το Θεο, διότι φέτος δέν θά μπορέσω νά δεχθ εχάς στό πισκοπεο.
    Παρακαλ νά προσεύχεσθε διά τήν λαχιστότητά μου καί νά δέεσθε δια  τήν ξοδό μας πό τίς πολλές δυσκολίες στίς ποες ς Λαός χομε περιέλθει.
    πως καί κατά  τό παρελθόν χω δηλώσει, δέν δέχομαι δρα, ἀλλά παρακαλ νά νισχύσετε, σοι θά πιθυμούσατε, τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεο τς ερς Μητροπόλεως Πατρν πρός νακούφιση τν πολλνδελφν μας ο ποοι ντιμετωπίζουν ποικίλα καί μεγάλα προβλήματα .


Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

...............................................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: