27 Απρ 2009

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΗΦΩΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΝΗΣ

ΘΕΡΜΗ ΙΚΕΣΙΑ Αγ. Νίφωνος, επισκ. Κων/νής (1)

Δέσποτα Κύριε, συγχώρεσέ μου τις αμαρτίες και καταξίωσέ με,
φιλάνθρωπε, να διαφυλαχθώ καθαρός όλες τις ημέρες της ζωής μου
"από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος".

Κύριέ μου Ιησού Χριστέ, "δίκασον τους αδικούντας με,
πολέμησον τους πολεμούντας με.
Επιλαβού όπλου και θυρεού και ανάστηθι εις την βοήθειάν μου.
Έκχεον ρομφαίαν σου και σύγκλεισον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με
είπον τη ψυχή μου "σωτηρία σου ειμί εγώ,
εγώ που σε έπλασα και σε δημιούργησα.
Αισχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν όσοι ζητούν να καταπιούν το πλάσμα μου."

Ναί, Κύριέ μου Ιησού Χριστέ, αν πεις τούτα τα λόγια τον δούλο σου,
θα του ευφράνεις την ψυχή.

Κάποτε ο πιστός σου υπηρέτης Μωυσής σε ικέτεψε
κι έπαψες τη δίκαιη απειλή σου, που έμελλε να ξεσπάσει στους υιούς Ισραήλ.
Συ ο ίδιος, Θεέ μου, άκουσε τώρα και μένα που σε εκλιπαρώ ο αμαρτωλός
και διαφύλαξέ με σε αδιάπτωτη πνευματική αγρύπνια.
Η χάρη σου, εύσπλαχνε, ας με φωταγωγήσει.
Η ειρήνη σου, πολυέλεε, ας με υιοθετήσει δωρεάν.
Η σοφία σου, τρισάγιε, ας αναβλύσει απ΄τα χείλη μου.
Η σύνεσή σου αναμάρτητε, ας διαλύσει τους πονηρούς μου λογισμούς,
"το Πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήση με εν γη ευθεία".

Η ειρήνη του Θεού Πατρός και η σοφία του Υιού
και η χάρη του Αγίου Πνεύματος ας κατασκηνώσουν μέσα μου.
Ναί, άδυτε ήλιε των επουρανίων δυνάμεων!
Άκουσέ με τον φτωχό, γιατί ως τώρα από σένα έλαβα όλες τις δωρεές
κι όχι απ΄τους δικούς μου αγώνες...


Δεν υπάρχουν σχόλια: